Zwroty i Dostawa

Zakupione w Sklepie produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST. Istnieje również możliwość odbioru osobistego. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania przesyłki oraz czas dostawy przez przewoźnika. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej formy wysyłki i płatności.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. W szczególnych przypadkach np. chwilowy brak produktu w magazynie termin realizacji może zostać wydłużony.
W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia po uprzednim powiadomieniu Klienta w sytuacji gdy nie ma możliwości realizacji zamówienia.
Do każdego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (po uprzednim poinformowaniu).

Formy dostawy i ich koszt oraz czas realizacji:

Odbiór osobisty – gratis – 24 h

Kurier INPOST (płatność przelewem) – 15 zł – 24-48 h

Kurier INPOST (płatność przy odbiorze) – 18 zł – 24-48 h

Paczkomaty INPOST (płatność przelewem) – 10 zł – 24-48 h

Paczkomaty INPOST (płatności przy odbiorze) – 13 zł – 24-48 h

Klient może uregulować należność za zakupy za pomocą:

- płatności przy odbiorze,

- przelewu tradycyjnego na konto
PKO BP 65 1020 2746 0000 3802 0264 7519

- szybkiego przelewu realizowanego przez przelewy24.pl.

Wysłanie towaru następuje:

- w przypadku płatności za pomocą przelewu w momencie zaksięgowania wpłaty,

- w przypadku płatności przy odbiorze w momencie skompletowania przesyłki.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Zgodnie z Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy powiadomić Sklep za pomocą poczty elektronicznej – kontakt@ezabawkarnia.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZABAWKARNIA SEBASTIAN DRYGIEL, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-500 Konin o podjętej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy.

Reklamacje z tytułu rękojmi:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ezabawkarnia.pl lub pisemnie na adres: ZABAWKARNIA SEBASTIAN DRYGIEL, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-500 Konin.
W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ZABAWKARNIA SEBASTIAN DRYGIEL, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-500 Konin.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@ezabawkarnia.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.